Valfrihet

Vad innebär patientens frihet att välja?

Finländarnas rätt att välja vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården utökas i början av 2014. Patienten ska välja vårdenhet inom specialsjukvården i samråd med sin remitterande läkare eller tandläkare.

Läkaren avgör om patienten behöver vidare undersökning eller vård. Om behov föreligger kan läkaren remittera patienten till undersökningar eller vård. Läkaren och patienten beslutar tillsamman till vilket sjukhus patienten ska remitteras. Samtidigt ska läkaren kontrollera att sjukhuset i fråga har den specialitet och den expertis som behövs.

Rätten att fritt välja vårdenhet inom specialsjukvården gäller icke-brådskande vård eller undersökningar som ges av specialläkare på sjukhus. I akuta fall får patienten oavsett hemkommun brådskande vård på närmaste sjukhus som innehar den rätta expertisen och beredskapen för patientens vård.

I regel remitteras patienter inte till universitetssjukhusen om inte vården kräver expertis på universitetssjukhusnivå. Det kan också hända att sjukhusen har avtalat om en viss arbetsfördelning, vilket kan påverka patientens möjligheter att välja vårdställe.

Patienterna har även rätt att anlita vilken hälsovårdscentral som helst i Finland.