Valfrihet

Fritt vårdval 2014

Från början av 2014 kan du fritt välja vilken hälsovårdscentral och vårdenheten för icke-brådskande undersökning och vård du anlitar i Finland. Du behöver inte uppsöka det närmaste region- eller centralsjukhuset för vård eller undersökning när du enligt din läkares bedömning är i behov av vidare undersökning eller vård inom specialsjukvården.

Du ska ha remiss av din läkare eller tandläkare till undersökningar eller vård på sjukhus. Du kan söka vård vid ett offentligt sjukhus med remiss från en hälsocentral, ett sjukhus, företagshälsovården eller en privatläkare.

När du uppsöker din läkare ska du tala om vilket sjukhus du önskar att bli remitterad till. Läkaren kontrollerar att sjukhuset har den specialitet och den expertis som behövs för behandling av din sjukdom. Du väljer vårdenhet inom specialsjukvården i samråd med din remitterande läkare eller tandläkare.

Ofta kan du också på din hälsovårdscentral eller ditt sjukhus välja behandlande läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Det är inte alltid möjligt att få vård av den specialist du önskar.

Kundavgifterna vid de offentliga sjukhusen i Finland regleras genom lag. Därför är de i stort sett desamma överallt. Fpa betalar ersättning för resekostnader till det sjukhus där patienten vårdas. Tills vidare har Fpa inte fastställt kriterier för ersättningarna utifrån sjukhusets läge.