Valfrihet

Valfrihet och den specialiserade sjukvården

Det behövs alltid en remiss till icke-brådskande specialsjukvård. Av en väl skriven remiss framgår varför patienten remitteras till specialsjukvård. Genom remissen förmedlas frågeställningarna inom primärvården till samarbetsparterna inom specialsjukvården. Till remissen ska bifogas resultaten av samtliga undersökningar och laboratorieprov i sin helhet.

I remissen ska det finnas uppgifter som anger patientens vårdbehov och de uppgifter som behövs för bedömning av hur brådskande vårdbehovet är. Speciellt de nationella kriterierna för tillgång till vård ska iakttas. Ur patientens synvinkel är det beklagligt om vården fördröjs på grund av att det finns brister i uppgifterna eller om en operation inte blir av på grund av att kriterierna för operationen inte uppfylls. Även i anhållan om betalningsförbindelse ska finna en plan för hur de nationella kriterierna för tillgång till vård har iakttagits eller kommer att iakttas.

Remissunderlaget finns i remissblankett B1 i de organisationer i vars datasystem det har varit möjligt att införa underlaget. När patienten remitteras till Tekonivelsairaala Coxa eller Tays Hjärtsjukhus ska remissen riktas till Tammerfors universitetssjukhus/Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Vi strävar efter att alltid ge feedback på remissen. Be gärna om tilläggsinformation redan i remisskedet.

http://www.valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/erikoissairaanhoito.jpg