Valfrihet

Kontaktinformation

Sjukhuset för konstgjorda leder Coxa Oy

Sjukhuset för konstgjorda leder Coxa Oy är ett offentligfinansierat företag som grundades 2002. Det tillhandahåller höft-, axel-, armbågs-, ankel- och handledsplastikoperationer samt reoperationer av dessa. På Coxa utförs cirka 5 000 ledprotesoperationer varje år.

Genom att ledplastikoperationerna har koncentrerats till ett ställe har Birkalands sjukvårdsdistrikt samt sjukvårdsdistrikten och kommunerna inom dess specialupptagningsområde uppnått betydande kvalitativa och ekonomiska fördelar. Vetenskaplig forskning och utveckling utgör en viktig del av Coxas verksamhet. Sjukhuset deltar i flera internationella forskningsprojekt.

Kontaktinformation

Växel 03 3117 15 , www.coxa.fi
Besöksadress Biokatu 6B, 33520 Tammerfors

Gå till Coxas webbplats ›

http://www.valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/coxa.png