Valfrihet

Kontaktblankett

Du kan lämna frågor om vård och behandling på Tays, Coxa eller Tays Hjärtsjukhus via en elektronisk blankett.

Servicerådgivaren behandlar blanketten konfidentiellt och svarar inom tre arbetsdagar, via samma kontaktkanal som kunden/patienten har angett.

Med tanke på integritetsskyddet ska du inte ange din personbeteckning på blanketten. Servicerådgivaren har inte insyn i patienternas hälsouppgifter och kan därför inte svara på frågor om patientens hälsotillstånd.

Jag önskar att ni kontaktar mig