Valfrihet

Jämförelser av vårdenheter och vårdkvalitet

Det finns tillsvidare mycket litet nationellt jämförbara data om sjukhusen i Finland. Sjukhusen lägger ut statistik om vårdtillgången på sina webbplatser och en sammanfattning av statistiken finns också på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Där finns även information om patientsäkerhet och patientskador i Finland.

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården, THL › (på finska)

Tillgång till vård inom Birkalands sjukvårdsdistrikt › (på finska)

I Finland har Coxa i Tammerfors den kortaste väntetiden till ledplastikoperationer. Den genomsnittliga väntetiden till Coxa är 34 dygn.

TAYS Hjärtsjukhus väntetider till vård och resultat av ingreppen ›

Jämför och betygsätt vårdenheter (THL) ›

Fakta om patientskador i Finland › (på finska)

http://www.valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/hoitopaikkojen_vertailu.jpg