Valinnan vapaus

Valinnanvapauden pelisäännöt

  • Sairaalahoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Terveyskeskuksen, työterveyshuollon, yksityisen lääkäriaseman tai keskussairaalan lääkäri kirjoittaa lähetteen todettuaan jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeen.
  • Esitä itse toiveesi hoitopaikan valinnasta lääkärille. Lääkäri varmistaa, että toivomassasi sairaalassa on sairautesi edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Usein on mahdollista valita myös hoitava lääkäri.
  • Lähetteessä tulee mainita, että olet käyttänyt valinnanvapauttasi.
  • Kun lähete on saapunut valitsemaasi sairaalaan, hoidon tarpeesi ja kiireellisyytesi arvioidaan. Sen jälkeen sinulle etsitään sopiva tutkimus- ja hoitoaika. Valinnanvapauspotilaidenkin hoitoajat annetaan normaalin kiireellisyysjärjestyksen mukaan.
  • Valinnanvapautta voi käyttää vain kiireettömässä tutkimuksessa ja hoidossa. Päivystyspotilas hoidetaan asuinpaikkaa lähimpänä olevassa sairaalassa.
  • Sairaaloiden asiakasmaksuissa ei ole merkittäviä eroja. Matkakulut Kela korva lähimpään yliopistosairaalaan, jossa toimenpide voitaisiin tehdä. Muut matkakulut ovat potilaan vastuulla.
  • Terveydenhuoltolakiin kirjattu valinnanvapaus ei koske yksityisiä sairaaloita.