Valinnan vapaus

Mitä tarkoittaa potilaan valinnanvapaus

Suomalaisilla on oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa tietyin edellytyksin. Jo tuhannet suomalaiset ovat käyttäneet oikeuttaan valita itse. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Terveydenhuoltolaissa mainittu yhteisymmärrys tarkoittaa, että lähettävä lääkäri arvioi potilaan jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeen. Samalla lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Kun tarve on todettu, potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa julkisesta erikoissairaanhoidosta.

Potilaan valinnanvapaus laajentui vuoden 2014 alussa. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa. Valinnanvapaus ei koske päivystystilanteita. Päivystyspotilaat hoidetaan asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Potilaalla on oikeus valita myös perusterveydenhuollon hoitopaikkansa vuodeksi kerrallaan. Tällöin potilaan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus valinnastaan sekä nykyiseen terveyskeskukseensa että uuteen valittuun terveyskeskukseen.

Lue lisää valinnanvapaudesta ›