Valinnan vapaus

Laki säätelee hoitoon pääsyaikaa

Lain mukaan sairaalan tulee arvioida potilaan hoidon tarve kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan. Jos arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on ar­viointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan.

Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus perustuu kotimaassa terveydenhuoltolakiin. 

Tutustu terveydenhuoltolakiin ja sen taustoihin ›  
Lisää tietoa hoitotakuusta ja hoitoon pääsystä ›