Valinnan vapaus

10 kysymystä valinnanvapaudesta

1. Tarvitsenko lähetteen erikoissairaanhoitoon, jos käytän valinnanvapautta?

Sairaalahoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Terveyskeskuksen, työterveyshuollon, yksityisen lääkäriaseman tai keskussairaalan lääkäri voi kirjoittaa lähetteen todettuaan tutkimuksen tai hoidon tarpeen.

2. Mitä tarkoittaa laissa mainittu "yhteisymmärrys lähettävän lääkärin kanssa"?

Hoitava lääkäri tekee arvion siitä, tarvitseeko potilas tutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa. Potilaalla on oikeus valita itse hoitopaikkansa niistä sairaaloista, joissa on tarjolla hänen tarvitsemaansa hoitoa. Lähettävä lääkäri varmistaa, että potilaan toivomassa sairaalassa on sairauden edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Asiakas voi valita myös häntä hoitavan lääkärin Taysissa silloin, kun valinta on yksikön toiminnan kannalta järjestettävissä.

3. Miten valinnanvapaus kirjataan lähetteeseen?

Lähetteessä ei ole mitään erityistä kohtaa. Sopiva lähetteeseen kirjattava fraasi on "potilas haluaa hoitoon Taysiin".

4. Miten hoitoni kiireellisyys arvioidaan?

Kun lähete saapuu sairaalaan, hoidon tarve ja kiireellisyys arvioidaan. Sen jälkeen etsitään sopiva tutkimus ja hoitoaika. Valinnanvapauspotilaiden hoitoajat annetaan normaalin kiireellisyysjärjestyksen mukaan.

Hoidon tarpeen arviointi ja siihen liittyvät tutkimukset on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta hoitoyksikköön. Hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta ja hoito aloitettava puolen vuoden aikana hoitopäätöksestä.

5. Koskeeko valinnanvapaus päivystyshoitoa?

Valinnanvapautta voi käyttää vain kiireettömässä tutkimuksessa ja hoidossa. Päivystyspotilas hoidetaan hänen asuinpaikkaansa lähimpänä olevassa sairaalassa.

6. Voiko valinnanvapauden perusteella tulla synnyttämään Taysiin?

Raskauden aikaiset erikoissairaanhoitoa vaativat tutkimukset ja hoito kuuluvat valinnanvapauden piiriin. Synnytys hoidetaan siellä, missä äiti sen käynnistyessä on. Synnytys on kiireellistä hoitoa, joten se ei kuulu valinnanvapauden piiriin.

7. Vaikuttaako valinnanvapauden käyttö asiakasmaksuihin?

Asiakasmaksuissa ei ole merkittäviä eroja, ne perustuvat lakiin.

8. Koskeeko valinnanvapaus yksityisiä sairaaloita?

Terveydenhuoltolakiin kirjattu valinnanvapaus ei koske yksityisiä sairaaloita. Potilas voi valita hoitopaikakseen mistä tahansa Suomesta julkisen terveydenhuollon sairaalan, jossa on tarjolla hänen tarvitsemaansa hoitoa.

Jos julkisen terveydenhuollon yksikkö on kuitenkin järjestänyt tai hankkii ostopalveluna sairauden tutkimuksen tai hoidon yksityissairaalasta, koskee valinnanvapaus myös tällaisia sairaaloita. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tekonivelleikkaustoiminta on järjestetty tekonivelsairaala Coxa Oy:ssä sekä kardiologiset ja sydän- ja rintaelinkirurgiset tutkimukset ja hoidot Tays Sydänsairaala Oy:ssä. Näissä sairaaloissa hoidetut potilaat ovat samalla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilaita, eikä potilaille tule tästä ylimääräisiä kustannuksia. Coxaan tai Tays Sydänsairaalaan haluavien potilaiden lähetteet lähetetään Taysiin tai Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

9. Voinko jatkaa kesken olevaa hoitojaksoa samassa sairaalassa vaikka kotikunta muuttuu?

Kyllä, hoitoa voi jatkaa kotikunnan vaihtumisesta huolimatta.

Hoitopaikan valinta tapahtuu lähettämisen yhteydessä, mutta hoitojakson ollessa kesken lähettämiseen ei ole aihetta.

Saman sairauden hoitojaksojen välillä on mahdollista valita hoitopaikka uudelleen.

10. Korvataanko matkoja, jos käytän valinnanvapautta?

Kela korvaa valinnanvapautta käyttävien potilaiden matkakustannukset yleensä enintään lähimpään yliopistosairaalaan olevan matkan perusteella.

Kela voi korvata potilaiden sairaalamatkojen kustannuksia

• terveydentilan vuoksi, jolloin terveydenhuolto kirjoittaa sinulle tätä koskevan todistuksen tai
• puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi, jolloin terveydenhuollon todistusta ei tarvita.

Korvaus maksetaan halvimman kuljetusvaihtoehdon mukaisesti. Selvitä aina ensin mahdollisuutesi matkustaa sairaalaan yleisillä kulkuneuvoilla. Jos sairaus tai kulkuyhteyksien puute kuitenkin estää halvimman vaihtoehdon käytön, voi taksin käyttö olla tarpeellista.

Vapaata hoitopaikan valintaa käyttävien potilaiden matkat korvataan samoin perustein lähimpään yliopistosairaalaan. Asiakas maksaa ensin matkasta vain omavastuun. Kela ottaa yhteyttä jälkikäteen kustannusten selvittämiseksi.

Lähteet:

Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen, Tays, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, lisätietoja www.thl.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö, lisätietoja  www.stm.fi
Kela, lisätietoja www.kela.fi/matkakorvaukset

http://www.valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/10_kysymysta.jpg