Valinnan vapaus

Hoitopaikan valinta vapaaksi 2014

Voit valita oman terveyskeskuksesi ja kiireettömän erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkasi mistä tahansa Suomesta vuoden 2014 alusta alkaen. Sinun ei enää tarvitse hakeutua tutkimuksiin tai hoitoon lähimpään alue- tai keskussairaalaan, jos lääkärisi on todennut sinulla erikoissairaanhoidon jatkotutkimusten tai -hoidon tarpeen.

Tarvitset sairaalan tutkimuksiin ja hoitoon lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen. Voit hakeutua julkiseen sairaalaan potilaaksi terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteellä.

Ota lääkärin kanssa jo vastaanotolla puheeksi sairaala, jonne haluat lähetteen. Lääkärisi varmistaa, että sairaalassa on sinun sairautesi edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Omassa terveyskeskuksessa tai sairaalassa on usein mahdollisuus valita myös hoitava lääkäri tai muu terveydenhuoltoalan ammattilainen. Haluttu asiantuntija ei kuitenkaan ole aina järjestettävissä.

Julkisten sairaaloiden asiakasmaksut perustuvat Suomessa lainsäädäntöön. Niissä ei siksi ole merkittäviä eroja. Kela korvaa potilaan matkan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan