Valinnan vapaus

Erikoissairaanhoito ja valinnanvapaus

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete. Hyvin tehty lääkärin lähete kertoo, miksi potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon. Lisäksi lähetteestä tulee näkyä, mitä tutkimuksia ja hoitoja potilaalle on jo tehty. Mukaan liitetään kaikkien tehtyjen tutkimusten ja laboratoriokokeiden tulokset.

Lähetteessä tulee käydä ilmi potilaan tiedot hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että kansallisia hoitoon pääsyn kriteereitä noudatetaan. Potilaan kannalta on valitettavaa, mikäli hoitoon pääsy viivästyy puutteellisten tietojen takia tai leikkaus peruuntuu, jos leikkauskriteerit eivät täyty. Lääkäri kirjaa lähetteeseen vapaamuotoisesti, että potilas käyttää oikeuttaan vapaaseen hoitopaikan valintaan.

Lähetepohja on valmiina B1-lähetelomakkeessa niissä organisaatioissa, joiden tietojärjestelmiin se on ollut mahdollista liittää. Kun potilas lähetetään Tekonivelsairaala Coxaan tai Tays Sydänsairaalaan, lähete lähetetään Tampereen yliopistolliseen sairaalaan/Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Lähetteestä pyritään aina antamaan palaute. Lisätietoja voi kysyä jo lähettämisvaiheessa. Voit katsoa erikoisala- ja sairauskohtaisia läheteohjeita täältä.


http://www.valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/erikoissairaanhoito.jpg