Valinnan vapaus

Hoitopaikkojen vertailu ja laatu

Suomessa on toistaiseksi vain hyvin vähän valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa eri sairaaloista.

Sairaaloiden verkkosivuilla julkaistaan hoitoon pääsyn tilastoja ja yhteenveto on koottu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille. 

Hoitoon pääsy Suomen erikoissairaanhoidossa THL ›

Suomessa tekonivelleikkaukseen pääsee nopeimmin Tampereelle Coxaan. Hoitoon pääsyn odotusaika on Coxassa keskimäärin 34 vuorokautta.

Coxan tekonivelleikkausten laatutulokset

TAYS Sydänsairaalan hoitoon pääsyn ajat ja onnistuminen tehdyissä toimenpiteissä ›

Tietoa potilasvahingoista Suomessa ›

http://www.valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/hoitopaikkojen_vertailu.jpg