Valfrihet

Expertens blogg

Amning ger en bra start i livet

sep 20, 2018

I Tays förlossningssalar och -bäddavdelningar gjordes babyvänliga principer till en ledstjärna för cirka fem år sedan. Det betyder att vi under dessa år på allvar satsat på amningshandledning och stöd för en lyckad amning. Fem år är ingen speciellt lång tid när det handlar om att förändra attityder och rutiner, men arbetet har redan burit frukt. Vi är på väg åt rätt håll!

Termen babyvänlighet väcker ibland frågor. På ett förlossningssjukhus betyder begreppet framför allt att man skyddar, främjar och stödjer amningen. Babyvänligheten bedöms med världshälsoorganisationen WHO:s och Unicefs kriterier.

Vårt mål är att Tays under de närmaste åren ska beviljas WHO:s och Unicefs babyvänlighetscertifikat. Certifikatet kan beviljas till ett förlossningssjukhus som förbinder sig att genomföra alla rutiner för amningsstödet som definieras i babyvänlighetsprogrammet och att erbjuda en enhetlig handledning av hög kvalitet samt stöd för förälderns bemötande av babyns behov och matning av babyn.

Vad innebär förlossningssjukhusets amningsstöd i praktiken? Till exempel följande:

  • Stödet för amningen och amningshandledningen börjar redan under graviditeten. För mödrar som vårdas under en längre tid på avdelningen under graviditeten upprättas en personlig amningsplan som utgår från moderns önskemål och tankar.
  • De nyfödda har hudkontakt med föräldern. Hudkontakten är ett bra sätt att inleda utforskandet av livet utanför livmodern och den gagnar både babyn och föräldrarna på många sätt. Nyfödda lindas inte längre utan babyn får bekanta sig med sin omgivning i lugn och ro, med hjälp av de egna händerna.
  • På avdelningen för nyblivna föräldrar och i patienthotellets enhet Perheonni får modern och babyn vara tillsammans dygnet runt. I Perheonni och i avdelningens familjerum får även fadern eller en stödperson vara närvarande hela tiden. Samvården främjar utvecklingen av den tidiga växelverkan mellan föräldrarna och babyn och en lyckad amning. Vid samvård får babyn enkelt hudkontakt. Med babyn bredvid sig lär sig modern att följa babyns signaler och reagera på dem. Det är viktigt att babyn får suga på bröstet alltid när den vill.
  • Vi ger råd och handledning i amning direkt från det första amningstillfället. Det första amningstillfället lyckas oftast bäst när babyn själv i lugn och ro och i sitt eget tempo får söka sig till bröstet. Under sjukhusvistelsen är det bra att modern lär sig en bra amningsställning och babyn sugtaget och att man identifierar hur det känns när babyn suger effektivt. När man kan detta är det enklare att fortsätta att träna på amningen hemma och att hitta de egna amningsrutinerna.
  • Moderns bröstmjölk räcker oftast som enda föda för en frisk, fullgången baby, bara babyn får komma till bröstet alltid när den vill. Ibland kan det dock finnas medicinska anledningar som gör att babyn behöver tilläggsmjölk. Det är bra att låta babyn dricka tilläggsmjölken till exempel ur mugg. Det är bra att undvika nappen under de första veckorna när man har börjat amma. Nappen kan störa när babyn lär sig hur den ska suga på bröstet och minskar tiden som babyn tillbringar vid bröstet.

Amning är ett naturligt och normalt sätt att mata babyn, men trots att det är så naturligt och vanligt, är det inte alltid lätt. Även om det hela tiden pratas mer och mer om amning kan ökningsperioderna och de utmaningar som hör till en normal start av amningen ibland kännas tunga och svåra. För att amningen ska lyckas behövs stöd och handledning samt amningsförtroende. Vi i Tays vill stödja föräldrarna att hitta detta förtroende och erbjuda en bra start i livet.


Kätilö Jenni

Jenni Rainio

barnmorska, Tammerfors universitetssjukhus

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER